St. Elisabeth: eigentijds, en met respect voor historie en religie

Marieke Bouwman

Meer | Reflectieve artikelen

St. Elisabeth: eigentijds, en met respect voor historie en religie

Marieke Bouwman

Meer | Reflectieve artikelen
[origineel]

St. Elisabeth is een compacte en moderne, maar zeker ook een karakteristieke zorgorganisatie voor ouderen in Roosendaal. We werken vanuit waarden geïnspireerd op de Franciscaanse spiritualiteit: liefde, eenvoud, werkzaamheid en onthechting.

Historie

De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal in Roosendaal werd in 1832 opgericht. In korte tijd stichtte de Congregatie kloosters, scholen en internaten. Het opvoeden en onderwijzen van de jeugd was het belangrijkste werk van de zusters. In 1927 richtten zij St. Elisabeth op, waar zieke en oudere medezusters liefdevol werden verzorgd en verpleegd. Sinds 2000 staat St. Elisabeth ook open voor mensen buiten congregatieverband, die zorg en/of verpleging nodig hebben.

Eigentijds

In het voormalige klooster, met zijn mooie tuinen en sfeervolle kapel, zijn historie en het moderne leven op bijzondere wijze met elkaar verenigd. Het klooster is in 2011 geheel gerenoveerd tot een modern woonzorgcentrum. Voor zorg en verpleging is plaats voor 130 bewoners (in individuele zorgappartementen, groepswoningen, en individuele éénkamerappartementen voor herstelzorg en palliatieve zorg). Ook zijn er 66 huurappartementen beschikbaar. We hebben alle deskundigheid rondom ouderenzorg in huis. Niet alleen op het gebied van (para)medische deskundigheid, zoals een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut en palliatief verpleegkundige, maar ook op het gebied van welzijn. De bewegingsagogen, de geestelijk verzorger, een breed welzijnsteam en een muziektherapeut zorgen voor het welbevinden van de bewoners. Uiteraard leveren ook onze eigen keuken, wasserij, schoonmaakdienst en receptie hier een belangrijke bijdrage aan.

Onze kernwaarden

Sinds een aantal jaren hebben we de Franciscaanse waarden van de Congregatie van Mariadal expliciet als onze eigen kernwaarden benoemd. Daarbij geven we de waarden een nieuwe lading, waardoor zij behouden blijven voor de toekomst. Wij lichten deze waarden als volgt toe:

 • Liefde: goede zorg komt uit het hart. Door er écht te zijn voor de ander, maken we dagelijks het verschil, vanuit welke functie dan ook.
 • Eenvoud: St. Elisabeth wil het graag zo eenvoudig mogelijk maken voor bewoners. We zijn een organisatie zonder poespas.
 • Werkzaamheid: hiermee bedoelen we het effect van ons handelen. In welke mate leveren wij een bijdrage aan het welbevinden van bewoners? En: we ondersteunen en stimuleren bewoners zo veel mogelijk in hun zelf- en samenredzaamheid.
 • Onthechting: De bewoners bevinden zich in hun laatste levensfase. Een fase waarin vaak levensvraagstukken naar boven komen. Emoties als trots en tevredenheid kunnen gepaard gaan met rouw en spijt. We zijn ons hiervan bewust en gaan er respectvol mee om. Onthechting betekent voor medewerkers de kunst van het loslaten: van zekerheden en oude werkwijzen, en openstaan voor veranderingen.

Medewerkers, vrijwilligers en bewoners reageren altijd erg positief op deze waarden. Met name de kernwaarde ‘onthechting’ wordt altijd bijzonder gewaardeerd, met name omdat deze kernwaarde zo uniek en speciaal is. Je moet een toelichting krijgen om te begrijpen wat hier nou precies mee wordt bedoeld. Daardoor beklijft deze waarde vaak meer dan andere, meer gebruikelijke waarden.

Men geeft vaak aan de waarden te herkennen in de dagelijkse praktijk. Op verschillende manieren geven we hier vorm aan:

 • Bij de werving en selectie van medewerkers worden de kernwaarden altijd nadrukkelijk benoemd. Nieuwe medewerkers hebben o.a. door de kernwaarden interesse in St. Elisabeth. Het helpt ons in deze tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt om de juiste medewerkers aan te trekken.
 • In het inwerktraject van nieuwe medewerkers en vrijwilligers worden tijdens een introductiebijeenkomst de kernwaarden toegelicht: waar komen ze vandaan, en wat betekenen ze voor het dagelijkse werk?
 • In alle beleidsdocumenten en functiebeschrijvingen wordt gerefereerd aan onze kernwaarden; het vormt de basis van alles wat we ontwikkelen.
 • Naar verhouding van het aantal bewoners beschikken we over een grote formatie welzijnsmedewerkers en geestelijk verzorger; juist omdat we het geestelijk welzijn zo belangrijk vinden.
 • We bieden veel inspraak voor medewerkers, en verwachten dat iedereen vanuit zijn eigen rol zijn/haar steentje bij draagt aan het welzijn van de bewoners. De organisatie is plat (eenvoudig) georganiseerd, met veel autonomie voor de (zorg)professionals, waardoor er een beperkt aantal managers nodig is.
 • Onze ‘gouden gedragsregels’, die van toepassing zijn op alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers, beginnen met de vier kernwaarden.
 • Indien bewoners gebruik wensen te maken van de dagelijkse vieringen in de kapel, dan wordt de zorg zo georganiseerd, dat dat mogelijk wordt gemaakt.
 • De kerstviering met medewerkers begint in de sfeervolle St. Elisabethkapel. Dat geeft dit feest altijd een heel speciaal tintje.

Daarnaast helpen de kernwaarden ons om strategische keuzes te maken. Zo hebben we onlangs besloten om een palliatieve unit te ontwikkelen, omdat we – juist vanuit onze kernwaarden – veel te bieden hebben voor deze kwetsbare doelgroep. Verbinding met de Congregatie(s)

De samenwerking met de Zusters Franciscanessen van Mariadal is intensief. Van oudsher zijn beide organisaties nauw met elkaar verbonden. De zusters spelen een belangrijke rol in het voorleven van de kernwaarden. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Zij waren ook actief betrokken bij het opstellen van de ‘gouden gedragsregels’. Het aantal zusters wordt echter gestaag minder, en dat roept de vraag op hoe we de kernwaarden op de lange termijn in stand houden, ook als de zusters er niet meer zijn. Binnenkort starten we een gezamenlijke werkgroep om daar met elkaar een plan voor te maken.

Naast de Congregatie van Mariadal werken we ook intensief samen met twee andere Congregaties. In 2016 kwamen zeven zusters van Congregatie Charitas (Roosendaal) in St. Elisabeth wonen. Een gedeelte van het pand werd hiertoe verbouwd, zodat ze samen konden worden gehuisvest. Sinds 2017 werken we daarnaast samen met de Congregatie St. Anna in Oudenbosch. Dagelijks bezorgen we de warme maaltijden en wekelijks de was. Enkele zusters met een intensieve zorgvraag zijn van St. Anna naar St. Elisabeth verhuisd.

Indien andere congregaties interesse hebben in een mogelijke samenwerking met St. Elisabeth, of vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, kan altijd contact met ons opgenomen worden.

Over de auteur

Marieke Bouwman

Marieke Bouwman is the director of the nursing home Sint Elisabeth in Roosendaal. This nursing home was founded by the Franciscan sisters of Mariadal. Sint Elisabeth has chosen to integrate the Franciscan ideals of the sisters in as many elements and on as many levels as possible. The result is highly appreciated by clients and staff alike.

St. Elisabeth │ Wouwseweg 21 │ 4703 BL Roosendaal │ 0165 592 400 │ contact@stelisabeth.nl