Het Franciscaans belevingscentrum in Meersel-Dreef

Broeder Kenny Brack OFM-Cap

Meer | Reflectieve artikelen

Het Franciscaans belevingscentrum in Meersel-Dreef

Broeder Kenny Brack OFM-Cap

Meer | Reflectieve artikelen
[origineel]

In Meersel-Dreef hebben de Vlaamse Kapucijnen, onder de bezielende leiding van broeder Kenny Brack OFM-Cap, een deel van het oude klooster verbouwd tot een Franciscaans belevingscentrum. Het klooster is al sinds de reformatie een bekend geestelijk centrum voor zowel de Vlaamse bevolking uit de streek als voor de Nederlandse bewoners van de grensstreek. Het grote processiepark en de daarbij behorende horeca en speeltuin hebben lange tijd zeker bijgedragen aan de bekendheid van Meersel-Dreef. Maar ook deze plaats ontkomt niet aan de sociale en kerkelijke veranderingen in de huidige tijd en pater Kenny ging op zoek naar mogelijkheden om bezoekers op een andere, laagdrempelige, manier kennis te laten maken met Franciscaanse spiritualiteit en uiteindelijk met zichzelf. Onderstaand wordt informatie gegeven die genomen is van de website van de pastorale eenheid Sint Franciscus (Hoogstraten en Rijkevorsel). Tevens is een link opgenomen naar de idee- en vormgevingsstudio Exponanza, die het belevingscentrum mee vorm heeft gegeven.

De idee

Het Franciscaans belevingscentrum is ingericht achter de dikke eeuwenoude muren van het Dreefse Kapucijnenklooster. De kerngroep en de ontwerpers gebruikten de oude refter van de broeders, het kleine reftertje, de oude kloosterkeuken, de oude recreatieplaats, de oude ziekenzaal, de huidige pandgang en pandhof om met jou een ontdekkingstocht te kunnen gaan.

Om die ontdekkingstocht mogelijk te maken zijn er 7 thematische plekken beschreven en/of verbeeld die je hoe dan ook zal herkennen vanuit jouw leven van alledag. Het zou kunnen dat je bij het openen van een welbepaalde deur even schrikt om al bijna tegelijkertijd overweldigt te worden door een enorme gemoedsrust die over je komt. Een begeleidend ‘lightpanel’ met een doelbewuste summiere uitleg helpt jou om een link te zoeken met onze Franciscaans spiritualiteit.
Want… Franciscus van Assisi is jouw gids gedurende heel de toer doorheen de themaruimten. Ieder thema heeft iets te maken met jouw spiritualiteit en met de spirit van Franciscus. We durven geloven dat je bij het buitenkomen een match zal gevonden hebben en goesting naar meer.

In het pandhofje waar vroeger de overleden medebroeders werden begraven staan we pal in het midden van het eeuwenoude klooster. En onder je voeten liggen leischilfers die eveneens de eeuwen getrotseerd hebben. De massieve betonnen gedachtenisplaat nodigt je uit om van de grond een leischilfer te nemen en de naam van een medemens neer te schrijven op het beton… hem/haar wil ik nu aan God toevertrouwen. Eén van de eerste bezoekers omschreef het pandhof als een bijna ‘metafysische plaats’ waar de hemel de aarde raakt en waar je je één voelt met de kosmos…. inderdaad boven jou zie je alleen maar de hemel, onder jou schilfers uit de buik van moeder aarde, rondom jou enkel kale muren.

Openingsuren

Het Franciscaans belevingscentrum is nog maar pas gerealiseerd. (op 8 maart 2019 werd het feestelijk geopend) Dit wil zeggen dat er op dit ogenblik nog enkele afspraken gemaakt worden onder broeders die er wonen en de kerngroep van het centrum. Weldra wordt het duidelijk wanneer er vast-permanente openingstijden zijn.
Hoe dan ook kan je bij de gardiaan (br. Kenny) een afspraak maken om alleen of met een groepje mensen het centrum te bezoeken en te beleven. Het staat de bezoeker vrij om dit on- of begeleid te doen. Als je goed afspreekt is het normaal gezien geen probleem om aan br. Kenny of ook aan br. Jan te vragen om je tijdens of na je tour te woord te staan om de thema’s nog meer weerklank te geven.

Bezoeken en verblijven

Het kapucijnenklooster heeft tegelijkertijd met de opening van het belevingscentrum een gastenverblijf geopend. Je kan als afzonderlijke gast of met je groep meerdere dagen in het kapucijnenklooster verblijven. Wanneer je de verschillende thema’s echt wil verdiepen, is een verblijf trouwens een zeer goede formule. Als je ‘verblijft’ dan ben je te gast bij de kapucijnengemeenschap en kan je beschikken over een geriefelijke logeerkamer. De broeders vinden het van hun gasten normaal dat ze dan ook participeren in het dagprogramma van de gemeenschap.

https://sintfranciscus.com/index.php/belevingscentrum

Ontwerp en realisatie van het Franciscaans belevingscentrum in Meersel-Dreef.

In het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef, het noordelijkste dorp van België, leven de minderbroeders kapucijnen volgens de leer van Franciscus van Assisi. Exponanza had het voorrecht om het klooster om te vormen tot een spiritueel belevingscentrum. We vroegen en kregen carte blanche! Hedendaagse installaties geven vorm aan universele, existentiële thema’s, waarmee ook Franciscus in zijn tijd geconfronteerd werd. De eigentijdse scenografie zorgt voor herkenbaarheid en biedt ruimte voor persoonlijke interpretaties en introspectie.

https://www.exponanza.be/nl/project/franciscaans-belevingscentrum

Over de auteur

Broeder Kenny Brack OFM-Cap

Kenny Brack is minderbroeder-kapucijn en priester. Hij was enkele jaren godsdienstleerkracht in Ieper en werd daarna federatiepastoor en verantwoordelijke voor jongerenpastoraal in Heuvelland. Hij stuurde drie van zijn geloofsanimatoren in het jeugdpastoraat naar de allereerste basiscursus ‘Godly Play begeleider’ en was daarmee de eerste pastoor die Godly Play lanceerde in het kader van ouderavonden van vormelingen.

Kenny Brack is nu parochievicaris in de pastorale eenheid Sint-Franciscus van Assisi in Hoogstraten-Rijkevorsel en gardiaan van het kapucijnenklooster in Meersel-Dreef. Daarnaast is Kenny ook vicaris-provinciaal van de minderbroeders-kapucijnen Vlaanderen en geestelijk assistent van YouFra (Young Franciscans, de franciscaanse jongeren).